Ændringer i SPF-Danmarks forretningsbetingelser

SPF-Danmark ændrer den 1. december 2017 forretningsbetingelserne, hvad angår deklaration af det genetiske grundlag for smågrise, der omsættes via SPF-Danmark.

 

Der oprettes et stamdatafelt på alle sobesætninger i SPF-Danmarks ordre-system, der angiver henholdsvis hundyr og handyr i smågriseproduktionen, og dermed det genetiske grundlag.

 

Deklarationen af det genetiske grundlag vil fremgå på fremtidige ordrebekræftelser, og ligeledes blive præciseret i griseringsaftaler samt købs- og salgskontrakter til eksport.

 

Det er Sælgers/Leverandørens ansvar, at det genetiske grundlag er deklareret korrekt.  

 

Såfremt, der er spørgsmål til nærværende, kan der rettes henvendelse til SPF-Danmarks salgsafdeling på tlf. 7696 4600.