Afrikansk Svinepest i Polen - NYT

Danish Transportstandard har udsendt følgende meddelelse vedr. svinepest i Polen.

Vigtig information om Afrikansk Svinepest i Polen     

Der er bestyrket mistanke om udbrud af Afrikansk Svinepest tæt på Warszawa. Følgende tre provinser vil derfor indgå i det forhøjede beredskab og indgås i sort zone: Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, og Lódzkie.

De polske veterinærmyndigheder følger situationen tæt og har indført restriktioner på besætningerne og udvidet overvågningsområderne.

For at minimere risikoen for overførsel af smitte til danske svinebesætninger fra Polen via returnerede svinetransportvogne/mandskab, bør opmærksomheden skærpes på eventuelle smitterisici fra sådanne transporter.

For at minimere risikoen for overførsel af smitte via personer, der kommer fra Polen og arbejder i danske svinebesætninger, bør opmærksomheden skærpes på forbuddet mod affaldsfodring.

Links: Europakort med nye zoner Polen med nye zoner

Venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen
DANISH Transportstandard
T   +45 3339 4053
E   transport@seges.dk

SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Axeltorv 3, 
DK 1609 København
seges.dk