Information til kunder og samarbejdspartnere vedr. Persondataforordningen

I forbindelse med din samhandel med SPF-Danmark behandler vi dine personoplysninger som anført i denne
informationsskrivelse. SPF-Danmark er dataansvarlig med hensyn til personoplysninger.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med samhandelsaftaler
og gennemførelse af den daglige drift.

Konkret behandler vi følgende oplysninger:

  • Kontraktinformationer
  • Ejeroplysninger
  • Besætningsoplysninger
  • Oplysninger vedr. dit ejerskab af Danish Crown

 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samhandlen mellem dig og SPF-Danmark.
Det kan endvidere være dit samtykke, hvis du har samtykket, til at dine oplysninger må videregives til konkrete
modtagere.

SPF-Danmark sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne
til opfyldelse af de formål, som er angivet ovenfor. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i længere tid i anonymiseret
form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til det i henhold til lovgivningen.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker som du har afgivet til os. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning
for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som
angivet nedenfor.

Dine personoplysninger kan blive delt med andre koncernselskaber, hvis det måtte være relevant. Hvis en overførsel af person-
oplysninger til andet koncernselskab ikke som minimum kan leve op til EU Kommissionens Standardaftaler for sådanne overførsler
vil dit samtykke blive indhentet inden overførsel.

Dine oplysninger kan blive videregivet/overladt til følgende modtagere:

  • Andre samarbejdsparter, som du har samtykket til eksempelvis dyrlæger, rådgiver eller landsstatistikker fra SEGES
  • Offentlige myndigheder, hvor det er påkrævet gennem lovgivningen - eksempelvis CHR-registeret og Fødevarestyrelsen
  • Databehandlere til udvikling og servicering af vore IT-systemer

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod
indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger.
Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges,
eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger, samt bede os om at overføre
sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine
personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Lone Skøtt (los@spf.dk)

 

 

 

%MCEPASTEBIN%