Julehilsen fra SPF-Danmark

Til SPF-Danmarks kunder og deres medarbejdere

 

Omstilling og tilpasning af SPF-organisationen
I det forgangne år er der gennemført mange forandringer og tilpasninger i SPF-Danmark.
Det er vores ambition at være konkurrencedygtige med vores handels-, service- og logistikydelser, og derfor vi har gennemført betydelige tilpasninger og arbejdet med optimeringstiltag i stort set alle dele af organisationen.
Den daglige drift omfatter i dag 160 lastvogne og 200 chauffører, og i forgangne år har vi omsætningsrekord i både SPF-smågriseomsætningen og Dansk Grisetransport med transport af henholdsvis 10,7 mio. smågrise og 6,8 mio. slagtegrise.

 

Centralplanlægningen
Den centrale planlægning af indtransport af slagtegrise til Danish Crowns slagterier blev idriftsat i februar måned. Logistikmæssigt er det optimalt, at der ikke er regionale begrænsninger, hvilket giver de bedste betingelser for omkostningseffektiv indtransport.
Indkøringsarbejdet med Centralplanlægningen har været betydelig, og udfordret både leverandører, planlæggerne og slagteri, men vi oplever en støt stigende tilfredshed hos alle involverede.

 

Ny service -  automatisk indberetning af transporterede 7-kg smågrise til Danish Crown
Alle transporterede 7-kg grise indberettes nu automatisk til Danish Crown, således antallet automatisk fremgår til endelig korrektion og indberetning.

 

Transportegnethed
Myndighedernes fokus på dyrevelfærd er skærpet, og på slagterierne har vi modtaget forholdsvis mange indskærpelser og sigtelser grundet en vurdering af utilstrækkelig transportegnethed i forbindelse med aflæsning på slagteriet. Vi har indskærpet overfor vores chauffører, at de skal have fokus på at overholde gældende love og regler omkring transportegnethed, så vi undgår indskærpelser og sigtelser. Vi opfordrer derfor alle, der udleverer slagtedyr til at kvalitetssikre dyrene efter gældende regler for transportegnethed. På forhånd tak.

 

Salt på ramper og træmel/træsmuld
Vinteren er undervejs, og vi vil derfor gerne opfordre alle til vinterklargøring i form af saltning af ramper, hvilket reducerer arbejdsulykker.

Vi har i løbet af året ”slået et slag” for brug af træmel/træsmuld som strøelse, og vi er meget glade for den store velvilje mange af vores leverandører har vist i forhold til at droppe spåner til fordel for træmel/træsmuld.  Udgiften til træmel/træsmuld er den samme, fordi den anvendte mængde kan reduceres, men for chaufføren betyder det væsentlig kortere vasketid. Vi vil derfor gerne have alle vore leverandører til at anvende træmel/træsmuld. På forhånd tak.

 

Revidering af SPF-Danmarks Forretningsbetingelser
SPF-Danmark har gennemført den årlige revidering af forretningsbetingelserne, og de fremgår på vores hjemmeside.

Produktionsafgiften på eksportgrise vil fremover blive opkrævet på en særskilt linje på afregningerne. Produktionsafgiften reduceres pr. 1. januar 2019, som følge af tørkehjælpen fra staten, og dermed kommer reduktionen vores leverandører til gode.

 

Transportplanlægning omkring jul og nytår
Vi er godt i gang med planlægningen omkring jul og nytår, og nedenfor følger de overordnede rammer.

Avlsdyr:

Leverancer af avlsdyr i uge 52 flyttes til uge 51, og leverancer af avlsdyr i uge 1 flyttes til uge 2.
Vi tager personlig kontakt for at aftale nærmere. 

 

Smågrise:

Vi planlægger kørsel af 7-kg grise den 24. december og ligeledes den 31. december medmindre I selv ønsker at ændre transportdagen.

Ellers planlægger vi kørsel lørdag den 22. december og ligeledes mandag den 24. december om formiddagen. Tirsdag den 25. december og tirsdag den 1. januar vil vores kapacitet være meget minimal.

De almindelige arbejdsdage vil blive disponeret med fuld kapacitet og lange arbejdsdage. Endvidere vil vi vurdere behovet for transportplanlægning lørdag den 29. december og lørdag den 5. januar, således vi i uge 2 er tilbage i normalt drift. 

I er altid mere end velkommen til at ringe i god tid for at afstemme en hensigtsmæssig planlægning omkring jul og nytår.

 

God jul og godt nytår
I og jeres medarbejdere ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i det forgangne år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019.

 

Med venlig hilsen

og på vegne af medarbejderne i SPF-Danmark

Jens Kongensholm