SPF-Danmark fortsat QS-certificeret

SPF-Danmark A/S er QS-certifikatet  og har status 1, som giver en 3-årig godkendelse til 3. februar 2021.

I forbindelse med QS-certificeringen blev SPF-Danmark A/S også godkendt iht. Danish Transportstandard.