FDE Fondens Talentpris 2019 gik til en medarbejder fra SPF-Danmark

Overrækkelse FDE Fondens Talentpris 2019 ved ITD`s generalforsamling den 6. april 2019 på Hotel Opus i Horsens

Ved FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen

 

Kære ITD Medlemmer, kære gæster

Først en stor tak til ITD`s medlemmer og bestyrelse for det nye indskud til FDE Fondens stamkapital – det vil jeg sammen med bestyrelsen forvalte på bedst mulig vis til gavn for vores fælles branche.

Også tak til ITD for at vi også i år må uddele fondens talentpris i forbindelse med generalforsamlingen.

FDE Fondens Talentpris gives til

-         En medarbejder, der i sit daglige virke har udvist stort engagement og potentiale og som har gjort en forskel for virksomheden, eller

-         En transportvirksomhed, som har et særligt fokus på fastholdelse og udvikling af talenter f.eks. i form af et talentudviklingsprogram

Med ”Talentprisen 2019” følger et legat på 25.000 kr.

Hvorfor uddeler FDE Fonden en talentpris?

Det gør vi, fordi opmærksomhed og fokus på talenter er en af de vigtigste ledelsesopgaver i dagens virksomheder. I den seneste toplederundersøgelse fra revisionsgiganten PWC giver 8 ud af 10 danske topledere udtryk for, at manglen på talent udgør en trussel mod vækstmulighederne i deres virksomheder de kommende år.

Derfor er det også meget positivt, at den anerkendte schweiziske IMD Business School for femte år i træk ud af 63 lande har kåret Danmark til verdens næstbedste land til at udvikle, tiltrække og fastholde talenter.

Også transportbranchen skal i egen interesse medvirke til, at denne topplacering fastholdes. Ikke mindst digitaliseringen, som også i vores branche er og bliver et afgørende konkurrenceparameter, stiller krav til transportvirksomhederne om at deltage i den digitale talentjagt. Dette gælder både hvad angår nyansættelser - men også i forhold til at udvikle de digitale kompetencer hos eksisterende medarbejdere.

Jeg er sikker på, at det også har høj prioritet i ITD`s medlemsvirksomheder.

Årets talentprismodtager har som transportplanlægger haft en nøglerolle i udviklingen af det, virksomheden kalder ”Centralplanlægningen”, der koordinerer al inbound logistik for virksomhedens store kunde. Afdelingen tæller knap 80 lastbiler og 100 chauffører. Han har igennem en årrække været superbruger på virksomhedens planlægningsværktøj ”Fleetplaner” og oplært kollegaerne i brugen heraf. Han har været med til at samle og centralisere logistikken, der i dag håndteres af 20 medarbejdere, der varetager den daglige planlægning af ture for ca. 125 vogne fra 5 vognmandsvirksomheder.

Virksomheden anfører i deres indstilling, at prismodtageren udover stor faglig indsigt i logistikken har en ualmindelig god forståelse for håndtering af chauffører, som han plejer med omtanke og respekt. Ligesom han har gjort en stor forskel i teamet. Udover én speditøruddannelse har han via ITD`s uddannelsesprogram suppleret sin uddannelse med en praktisk lederuddannelse.

Så jeg har hermed fornøjelsen sammen med … at overrække FDE Fondens Talentpris 2019 til transportplanlægger Martin Damgaard Larsen fra SPF-Danmark A/S i Vejen.