Julehilsen fra SPF-Danmark

 

SPF-Danmark – en organisation i positiv udvikling

Igennem de seneste par år er der gennemført betydelige omkostningstilpasninger i SPF-Danmark, og indkøring af en ny organisering. Vores konkurrencedygtighed er styrket, og vi ser muligheder for at styrke vores markedsposition i de kommende år.

 

Over 50.000 grisetransporter og transport af over 15,5 mio. grise

I det forgange år har vi gennemført over 50.000 grisetransporter og transporteret over 15,5 mio. grise.

Den daglige drift består af Centralplanlægningen som planlægger ca. 120 slagtegrisebiler til indtransport af slagtegrise til Danish Crowns slagterier, heraf kører 73 slagtegrisebiler i eget regi under Dansk Grisetransport.  I SPF-afdelingen planlægges dagligt 67 SPF-vogne primært til transport af små- og avlsgrise i Danmark.

 

Investering i vognpark med større biler og en fremtidig vedligeholdelsesstrategi

Strukturudviklingen medfører fortsat stigende behov for større biler. I de seneste to år er der investeret 86 mio. i nyt materiel, og i det kommende år er planlagt investeringer for 40 mio., hvilket vil bringe vognparken i en bedre aldersmæssig balance, således vi kan forfølge vedligeholdelsesstrategien med en vognpark der matcher markedsudviklingen.

 

Centralplanlægningen – leveringssikkerhed på 99,9 %

Den centrale planlægning af indtransport af slagtegrise til Danish Crowns slagterier blev idriftsat i februar måned 2018. Logistikmæssigt er det optimalt, at der ikke er regionale begrænsninger, hvilket giver de bedste betingelser for en omkostningseffektiv indtransport.

Leveringssikkerheden ligger på 99,9 %, i forhold til det antal vi er blevet bestilt til at levere, hvilket dermed følger vores målsætning.

 

SPF-Danmark sikrer indberetning af alle transporter til CHR-registeret og Danish Crown

SPF-Danmark sikrer dagligt registreringer af alle transporterede grise til CHR-registeret, og automatisk indberetning af 7- og 30-kg smågrisetransporter til Danish Crown, således antallet automatisk fremgår til endelig korrektion og indberetning på Danish Crown-appén.

 

Transportegnethed – brug chaufførerne til kvalitetssikring

Myndighedernes fokus på dyrevelfærd er skærpet, og på slagterierne oplever vi i stigende grad, at Fødevarestyrelsen foretager politianmeldelse med baggrund i utilstrækkelig transportegnethed.

Vi har indskærpet overfor vores chauffører, at de skal have fokus på regler omkring transportegnethed, så vi undgår politianmeldelser. Vi opfordrer derfor alle, der udleverer slagtedyr til at kvalitetssikre dyrene efter gældende regler for transportegnethed.

Det er ideelt hos de leverandører, hvor I adskiller slagtegrise I vurderer tvivlsomme i forhold til transportegnethed, og lader chaufføren vurdere, hvilke slagtegrise der kan medtages og hvilke slagtegrise, der må blive tilbage til yderligere opheling, inden de er transportegnede.

Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer til transportegnethed, er I altid velkommen til at kontakte Transport- og Logistikchef Henrik Ringskær på tlf. 20883144.

 

Salt på ramper og træmel/træsmuld

Vinteren er undervejs, og vi vil derfor gerne opfordre alle til vinterklargøring i form af saltning af ramper, så vi undgår arbejdsulykker.

 

Endvidere gælder det fortsat, at vi ønsker træmel/træsmuld som strøelse af hensyn til vaskeeffektiviteten. Udgiften til træmel/træsmuld er den samme som til spåner, idet den anvendte mængde træmel/træsmuld er mindre. For vores chauffører er det betydeligt mere effektivt med træmel/træsmuld, og dermed vigtigt i forhold til den samlede transportomkostning.

Hovedparten af leverandørerne anvender i dag træmel/træsmuld, og vi vil gerne have alle vore leverandører til at anvende træmel/træsmuld. På forhånd tak.

 

SPF-Danmark på Facebook – følg os gerne

Vi har i denne uge offentliggjort en firmaprofil på Facebook, hvor formålet er kommunikation til vore kunder, fagfolk og branchefolk samt branding af SPF-Danmark som en attraktiv arbejdsplads.

Fødevareproduktionen i Danmark er i verdenseliten, hvor mange led i værdikæden arbejder efter høje kvalitetsstandarder. I SPF-Danmark vil vi gerne anskueliggøre kvaliteten i arbejdet med logistik og høj dyrevelfærd i forbindelse med grisetransporter.

 

ERFA-gruppemøde eller firmatur til SPF-Danmark i Vejen – mød receptionen, planlæggeren, sælgeren, ledelsen

Vi har det seneste år deltaget i nogle ERFA-møder og været vært for nogle medarbejderarrangementer. Vi stiller os ligeledes gerne i 2020 til rådighed som vært eller deltagere i jeres ERFA-gruppe. Temaerne kan være markedssituationen/-udsigter, transportegnethed, griseringskontrakter mv.  I har også mulighed for at planlægge et medarbejderarrangement, hvor I besøger kontoret og får lejlighed til at hilse på de personer, som servicerer jer i hverdagen. Ring gerne til Salgschef Claus Damsbo på tlf. 2013 9121 for at aftale nærmere, såfremt det har jeres interesse.

 

Transportplanlægning omkring jul og nytår

Vi er godt i gang med planlægningen omkring jul og nytår, og opfordrer alle til at sikre god forventningsafstemning vedr. transport i juledagene. God planlægning er afgørende for en afvikling til alles tilfredshed i de forestående jule- og nytårsuger.

 

I ønskes alle en rigtig god jul og godt nytår

Markedsforholdene har gennem de seneste måneder været særdeles positive, og vi håber det kommende år vil blive et rekordår i dansk griseproduktion med hensyn til indtjening.

Tak for samarbejdet i det forgangne år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020.

I og jeres medarbejdere ønskes en rigtig god jul og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

og på vegne af medarbejderne i SPF-Danmark

Jens Kongensholm

Tlf. 2044 5820