Markedsinfo uge 15 2020

Aktuelt Danmark

Der er fortsat god omsætning af smågrise med konkurrencedygtige danske købere til frie smågrise. I de kommende uger er efterspørgslen større end udbuddet af puljegrise, og prisniveauet forventes opadgående.

Situationen omkring Covid-19 har medført lidt usikkerhed omkring den fremtidige udvikling, men med de seneste ugers priskorrektioner virker markedet igen stabilt.  

Der er fortsat mangel på smågrise til faste danske griseringsaftaler, hvilket giver muligheder for smågriseproducenter, der ønsker en afsætningsstrategi, der i mindst mulig udstrækning vil blive påvirket af eventuelt udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland.

 

Aktuelt Eksport

Omsætningen af smågrise til eksportmarkederne kører stabilt med mindre logistikmæssige udfordringer.

Efter nogle uger med henholdende efterspørgsel er markedet igen præget af øget efterspørgsel.

NW-noteringen var uforandret i sidste uge, og samme forventning gælder for indeværende uge. Slagtningerne i Tyskland er år til dato faldet med 3,1 %, hvilket påvirker markedssituationen.

I Polen er markedet ligeledes præget af øget efterspørgsel.

På trods af udfordringerne med COVID-19 i hele Europa, er der for nuværende tiltro til stabilitet i markedet for grisekød og dermed omsætning af smågrise.