Markedsinfo uge 17 2020

Aktuelt Danmark

Vi kigger pt. ind i et marked som har kursen nedad. Efterspørgslen efter puljegrise er mindre end de forgangne uger, i takt med at Covid-19 sætter sit præg på noteringerne overalt i verden – ikke mindst i USA, hvor flere slagterier er lukket. Der er ingen tvivl om at køberne er afventende og alle ser med spænding frem imod flere brancherelaterede erhverv lukker op igen.

Trods faldende noteringer den seneste tid, er der fortsat behov for smågrise til danske griseringe, og ligeledes er der stadig fornuftig god økonomi i at producere slagtegrise herhjemme. Kontakt os gerne for en drøftelse omkring etablering af griseringe – vores salgskonsulenter er klar!

 

Aktuelt Eksport

Omsætningen af smågrise til eksportmarkederne er fortsat stabil. Dog er køberne også her en smule mere tilbageholdende med at sætte smågrise ind. Markedet er mere spekulativt, men heldigvis er det som om, der er god balance mellem noteringen på smågrise og prisen på kød.

NW-noteringen faldt med 3 Euro, og efter prisfaldet i både Tyskland og Danmark i denne uge, er det forventet, at prisen på smågrise kommer ned igen i næste uge. Tyskland er pt. præget af et svagt hjemmemarked for fersk kød, og det presser på noteringen. Der er endnu ikke tegn på, at der lukkes op for, at man mødes i større forsamlinger, og dermed grilles der heller ikke i den udstrækning, der er normal for årstiden.

I Polen er priserne endnu mere under pres på slagtegrise. De polske slagterier afregner i denne uge, minimum 15 cent under den tyske notering – dertil kommer udbrud af svinepest i to produktionsbesætninger i det vestlige Polen.

I Italien kæmper slagterierne fortsat med, at flere medarbejdere er Corona-ramte, og dermed køres der på nedsat kapacitet. Det bremser op for smågrise leverancerne, hvor markedet i Italien ellers skulle være i højeste gear i sidste og denne måned.

På trods af udfordringerne med COVID-19 i hele Europa, er der for nuværende fortsat tiltro til en fornuftig notering på slagtegrise og dermed god omsætning af smågrise.