Markedsinfo uge 21 2020

 

 

Aktuelt Danmark

De sidste ugers markante prisfald har medført en balance i markedet igen, hvor udbud og efterspørgsel er bedre afstemt.

Den seneste svinetælling angiver fortsat 785.000 drægtige søer, som er samme niveau som ved januar-tællingen. Sammenlignet med sidste år ligger antallet af søer 30.000 stk. højere, hvilket giver forventning om en betydelig øget produktion af smågrise sammenlignet med sidste år.

I den kommende periode forventes en stabilisering i markedet.

Aktuelt Eksport

Efterspørgslen har været udfordret de seneste uger, men i denne uge er slagterinoteringen steget i både Polen og Tyskland. Dette i kombination med tilpassede smågrisenoteringer giver grundlag for en mere stabil smågriseomsætning.

På den korte bane forventes stabile til let stigende priser.