Markedsinfo uge 23 2020

 

Aktuelt Danmark

Til trods for de forsatte fald på slagtegrisene herhjemme, er efterspørgslen på smågrise blevet bedre. Udbud og efterspørgsel er bedre afstemt end tidligere, dog begynder der at blive lidt mangel på de større hold.

I den kommende periode forventes en stabilisering og svagt stigende priser i markedet.

 

Aktuelt Eksport

Efterspørgslen fra Polen og Tyskland er igen begyndt at stige. Et mere stabilt slagtegrisemarked har øget efterspørgslen på smågrise fra især de 2 lande. Kødmarkedet er dog stadig præget af en del usikkerhed i afsætningen. Udfordringer med bl.a. lukkede slagterier pga. Covid-19, kan hurtigt ændre de nye takter vi oplever p.t. På kort sigt forventer vi derfor stabile til let stigende priser.