Markedsinfo uge 29 2020

Aktuelt Danmark

Fortsat stabilitet på slagtegrisenoteringen herhjemme og syd for grænsen. Noteringen for puljegrise PRRS-positiv er reduceret i denne uge, hvorimod puljegrise PRRS-negativ forbliver uforandret – dette med baggrund i udbud/efterspørgsel.

Vi mærker en svagt stigende interesse på det hjemlige puljemarked, hvor køberne så småt er begyndt at røre på sig, efter et par uger med faldende smågrisepriser. Vi håber, at der langsomt kommer lys for enden af tunnelen.

 

Aktuelt Eksport

Der kommer fortsat store mængder kød fra Tyskland og Holland til Polen. Den polske slagtenotering er langsomt ved at nærme sig den tyske (€ 1,47), og med de stabile priser på slagtegrise, er det som om, køberne langsomt melder sig på banen igen. Frie puljegrise, har man fra polsk side en forventning om, bør koste langt under, hvad den danske notering er. Dette i lyset af det høje prisniveau smågrise er købt ind til for 3,5-4 måneder siden.

Tönnies skulle efter sigende have forsøgt opstart i går, med 8000 stk. Der har vist sig lidt udfordringer, der hvor grisene bliver aflivet og igen i forbindelse med udbening. Begge dele med baggrund i Corona/Covid19.

Den psykologiske virkning på markedet ved, at Tönnies i den kommende uge forhåbentlig får gang i slagteriet, må man ikke undervurderer. Også selv om mængderne kun er ca. 15.000 pr. uge, hvor man normalt kan slagte 30.000 om dagen.

Desværre er mængden af slagtegrise, som er klar til slagt fortsat steget - det presser omsætningshastigheden af smågrise til Tyskland.