Markedsinfo uge 33

 

Aktuelt Danmark

 

Slagtegrisenoteringen herhjemme er fastholdt uændret syv uger i træk, og det virker til at markedet er stabiliseret. Smågrisenoteringerne har ligeledes holdt sig uændrede seks uger i træk. Udbud og efterspørgsel er i balance for grise med høj sundhedsstatus, og for grise med lavere sundhedsstatus er udbuddet lidt højere end fterspørgslen.

DB pr. slagtegris udgør i uge 34 fortsat kr. 169 basis den beregnede smågrisenotering. Med nuværende markedsnoteringer er DB-potentialet ca. 250 kr. såfremt slagterinoteringen kan fastholdes på nuværende niveau. Efterspørgslen forventes med baggrund heri at være stigende i de kommende uger, idet producenter med tomme tipladser forventes at indkøbe grise, som kan slagtes inden jul.

Svinetællingen pr. 1. juli viser samme antal drægtige søer som i april, hvilket er 2,2 % højere end i juli sidste år. Tillagt produktivitetsstigning kan der som følge heraf forventes produktion af godt 1 mio. flere smågrise.

Antallet af slagtegrise ligger 11,1 % over sidste år, og 7,4 % højere end i april. Pr. 1. juli var slagtningerne i Danmark bagefter med ca. 150.000 stk. og dermed er den reelle fremgang i antal slagtegrise nærmere 2 – 2,5 %.

 

Aktuelt Eksport

 

Slagterinoteringerne i Polen og Tyskland er fortsat stabile.

I Tyskland er Tönnies igen godkendt til at eksportere til Kina, hvilket forventeligt har positiv effekt i markedet.

Slagtningerne i Tyskland har de seneste 8 uger gennemsnitligt været ca. 65.000 lavere end gennemsnittet for de foregående 14 uger. Det svarer til ca. 500.000 slagtninger, som nu skal indhentes igen i takt med øget slagtekapacitet.

Overordnet set er der fortsat signaler om en stabilisering med tendens til positiv udvikling i markedet i de kommende uger.