Markedsinfo uge 37 2020

 

 

Aktuelt Danmark 

Et dødt vildsvin i Tyskland, satte torsdag alle markedsmekanismer ud af kraft for en stund. Dette efter et par uger med stabilt salg af grise til det danske marked – afstedkommet af noteringsstigningen på 30 øre fra Danish Crown i uge 35.

 

Fakta er, at til trods for diverse uheld omkring Corona og nu svinepest i Tyskland, er at der fortsat en god efterspørgsel efter grisekød fra Kina.

 

Puljenoteringen reduceres markant, hvilket med et relativt konkurrencedygtigt dansk marked forventeligt vil føre til god omsætning af pulje grise i den kommende periode.

 

Aktuelt Eksport

 

Vi ser et tysk slagtegrise marked som er i knæ pr. dags dato. Ny notering på slagtegrise er € 1,27 (9,42) og dermed et fald på 20 cent (1,49 kr.) NordWest-noteringen for smågrise er faldet med 12 euro (ca. 89,- kr.).

 

Det polske marked følger situationen i Tyskland, og der vil forventeligt også komme et prispres fra de polske købere. Polske griseproducenter har i første kvartal betalt meget høje priser for smågrise, som efterfølgende er blevet slagtet til en markant lavere pris end forventet. Ligeledes er der udbrud af Afrikansk Svinepest på flere besætninger, og deraf områder med relativt lave afregningspriser.