Markedsinfo uge 39 2020

Aktuelt Danmark
Markedet er stadig påvirket af den usikkerhed, som fund af svinepest i døde tyske vildsvin har affødt. Dog er der efter det store fald på slagterinoteringen i Tyskland ikke kommet yderligere fald og det stabiliserer markedet.
Der er god efterspørgsel på danske produkter til Kina og Asien generelt. Dermed er konkurrencedygtigheden i dansk griseproduktion for nuværende relativ god.
Markedet for omsætning af smågrise stabiliserer sig, og efterspørgslen er i positiv udvikling sammenlignet med de seneste par uger.

Aktuelt Eksport
I Tyskland har der været skåret ned på slagtekapaciteten og de tyske slagtesvineproducenter har derfor svært ved at stalde samme mængder ind som de plejer.
Der arbejdes på at få landet regionaliseret, så de igen kan få lov at eksportere til Asien. Om det lykkes, kan kun tiden vise.
Polen følger situationen i Tyskland nøje, og forsøger at udnytte situationen til at presse prisen ned på smågrisene. Polske griseproducenter har ikke glemt første kvartal, hvor de betalte meget høje priser for smågrise, som efterfølgende er blevet slagtet til en markant lavere pris end forventet.
Der er dog ikke længere helt så stort overskud af smågrise, idet der er fundet løsninger blandt sælgere og købere af smågrise i kombination med, at flere grise er blevet staldet ind i anvendelige produktionsanlæg i Danmark.