Markedsinfo uge 45 2020

 

Aktuelt Danmark
COVID-19 volder stadig store problemer alle vegne og senest kom udmeldingen, at slagteriet i Horsens p.t. ikke er godkendt til at levere til Kina. Det medførte et fald på 50 øre.

Kødmarkedet er under massivt pres i Europa og ydermere er man bagud med slagtningerne både herhjemme og i Tyskland.

 

Der er derfor ekstra mange smågrise der skal afsættes til andre end de sædvanlige aftagere. Det presser puljemarkedet, og senest i sidste uge gav puljeprisen efter af den grund.

Udbudsmæssigt er antallet af smågrise med høj sundhedsstatus stadigt færre end PRRS-positive grise.

 

Danish Crown kæmper det bedste de kan ift. både at holde smitten ude af slagterierne, men også med udvidede slagtninger, både i hverdagen og også lørdag. Der er håb om, at der stille og roligt kan indhentes nogle slagtedage.

Aktuelt Eksport
Hvor den danske notering gav efter, holdt den tyske notering sig for næste uge (uge 46) i ro. Dette til trods for at puklen af slagtesvin i Tyskland stadig bliver større og større.

De manglende afhentninger af slagteklare grise, blokerer for at stalde nye grise ind.

 

I Polen er købelysten også i bund, der tilbydes meget billige grise fra både Tyskland og Holland. Vi forudser derfor fortsatte udfordringer med afsætningen af smågrise til Polen.