Markedsinfo uge 5 2020

Velkommen til SPF-Danmarks Markedsinfo!

Vi vil fremover hver 14. dag bringe en kort beskrivelse af de aktuelle markedsforhold – både herhjemme og i EU. Markedsinfo'en kommer her på siden men lægges også op på SPF-Danmarks Facebook-profil – tag et kig på siden og gi' den gerne et "like".

 

Aktuelt for Danmark:

Der er fortsat stor efterspørgsel efter smågrise fra vores slagtesvineproducenter. Der handles i øjeblikket med tillæg oveni puljeprisen, idet udbuddet er begrænset. Vi er fortsat købere af smågrise – både til puljen, men også i faste griseringe til danske producenter. Vi oplever, at flere smågriseproducenter, der hidtil har eksporteret, ønsker at finde en dansk aftager, grundet frygt for svinepest, og det er vi selvfølgelig behjælpelige med, så kontakt os gerne for en snak.

 

Aktuelt for EU:

I Tyskland oplever vi fortsat pæn efterspørgsel efter smågrise, til trods for de seneste fald i slagtesvinenoteringen, som nu har stabiliseret sig – på et fortsat højt niveau. Frygten for svinepest som i skrivende stund, nu kun befinder sig 12 km fra den tyske grænse i Polen, giver fortsat grund til bekymring – både i Tyskland og Danmark. NordWest noteringen har været rolig de seneste uger, men forventningen er positiv for den kommende periode, når den store pukkel af slagtegrise er bearbejdet.

 

I Polen afregnes slagtesvinene efter den tyske notering med et fradrag – som pt. er 12-15 cent lavere. Dette til trods, fortsætter efterspørgslen på smågrise på et højt niveau.