Markedsinfo uge 51 2020

 

Aktuelt Danmark

Efterspørgslen i puljemarkedet har været tiltagende i de seneste par uger, og det danske marked opleves konkurrencedygtigt grundet en relativ høj slagterinotering i Danmark.

Slagterierne i Danish Crown er fortsat godkendt til det kinesiske marked, og aktivitetsniveauet er højt. Samlet set er Danish Crown godt én slagtedag bagefter her inden jul, og efter nytår indkøres et aftenhold i Ringsted, som øger slagtekapaciteten med ca. 13.000 grise om ugen. Det vurderes, at slagtekapacitet og understøttende logistik-setup er rustet til at kunne indhente overgående grise efter nytår.

 

Aktuelt Eksport

I Tyskland kæmpes der fortsat med at indhente puklen af udsatte slagtegrise. Den gennemsnitlige slagtevægt er marginalt faldende de seneste to uger, hvilket er udtryk for efterslæbet ikke forøges her før jul.

I de seneste 6 uger er der slagtet 13 % færre slagtegrise i Tyskland sammenlignet med de samme uger sidste år.

Ovenstående tyder på, at slagtningerne også vil falde i det kommende år, og det forlyder med ca. 10% svarende til ca. 5 mio. slagtegrise.

 

So-slagtningerne er øget markant siden uge 38, og der en forventning om en reduktion på ca. 15% af den tyske so-bestand svarende til ca. 8 mio. smågrise.

 

I Holland ophører ligeledes en del smågriseproducenter og eksporten til Tyskland forventes at blive reduceret med 1-1,5 mio. i det kommende år.

 

Alt andet lige tyder markedsudviklingen på en overkapacitet i den tyske slagteribranche, og en øget efterspørgsel på smågrise fra Tyskland i 2021.

 

Fra Polen opleves et markedet med stigende efterspørgsel, men fortsat på et relativt lavt prisniveau.