Markedsinfo uge 9 2020

Aktuelt for Danmark

Slagtningerne i Danmark ligger åtd. 3,1 % under sidste år. men der er tendens til stigende antal slagtninger. Det forventes, at slagtningerne i Danmark i de kommende måneder vil ligge højere end sidste år.

Efterspørgslen efter smågrise er fortsat stor og udbuddet af frie puljegrise er begrænset.  Markedsnoteringen for PRRS-negative 30-kg grise er i næste uge 690 kr. og slagterinoteringen stiger til kr. 14.30. Det er et historisk højt prisniveau.

Der er fortsat en del smågriseproducenter der ønsker aftaler med danske aftagere fremfor eksportsalg grundet usikkerheden omkring afrikansk svinepest i Tyskland. Der er gode muligheder i at sælge og købe smågrise i et konkurrencedygtigt dansk marked.

Aktuelt for EU

Den tyske slagterinotering er over de sidste tre uger steget med 17 cent, og med en stigning på 6 cent i denne uge. Slagtevægten i Tyskland er pt. 97 kg, og dermed har de seneste tre ugers prisstigninger forbedret afregningen af en slagtegris i Tyskland med ca. 123 kr.

Det påvirker naturligt NW-noteringen for smågrise ganske markant, og vi har derfor set en samlet stigning på 6 euro de seneste tre uger på trods af usikkerheden for afrikansk svinepest.

Efterspørgslen fra Italien er tiltagende og generelt opleves en stor efterspørgsel fra alle eksportmarkeder.

Svinetælling 2018/2019