Kørsel omkring påske 2021

Avlsgrise:  Leverancer til transport i uge 13 (påskeugen) udskydes til uge 14, og det kan blive nødvendigt at gennemføre transporter lørdag den 10.04.21.

Smågrise: 30-kg-grise til levering skærtorsdag eller langfredag køres i det omfang det er muligt, men kan blive fremrykket til onsdag eller udsat til lørdag/søndag i uge 13.

I uge 14 køres ligeledes om mandagen i det omfang det er muligt, men nogle mandagstransporter kan blive rykket til tirsdag, og tirsdagsleverancer kan skubbes til onsdag osv. men ingen leverancer vil blive udsat mere end én dag i forhold
til den faste transportdag.

7-kg-grise med normal transportdag skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag vil blive gennemført normalt medmindre andet er aftalt.

NB! Er der særlige ønsker til transport omkring påske, så ret henvendelse til Transportafdelingen 76964600.