Markedsinfo uge 10 2021

 

 

Aktuelt Danmark

 

Danish Crown har hævet slagterinoteringen med 50 øre for denne uge, og noteringen er nu igen to-cifret med 10,00 kr. Det giver optimisme og fastholder en konkurrencedygtig dansk notering.

 

Puklen af slagtegrise er stort set væk nu og langsomt påbegyndes fremrykningen af slagtegrise op mod påske. Slagteriet i Ringsted er øget i kapacitet efter indkøringen af et aftenhold.

 

For smågrisenes vedkommende nærmer puljeprisen sig den beregnede notering. Noteringen gør, at man for manges vedkommende er tilbage, hvor der tjenes penge på produktion af 30-kg-grise.

 

Efterspørgslen er fortsat stor i det danske puljemarked.

 

Aktuelt Eksport

 

Siden sidste markedsinfo er afregningsprisen i Tyskland steget af to omgange: først med 9 cent – og ugen efter med 10 cent. I Tyskland meldes der om, at der er færre grise til rådighed til slagtning, og puklen syntes dermed at være elimineret, hvilket også kan ses på slagtevægten, som igen er under 100 kg. Det er glædeligt for et kødmarked i Europa, som har været voldsomt under pres, at man nu kan skimte lys for enden af tunnelen.

 

VZEG/NordWest-noteringen på smågrise har taget nogle gevaldige hop op ad, og koster i dag 45,- Euro basis 25 kg.

 

De polske omsættere er også vågnet op til dåd, og der noteres god efterspørgsel, til trods for en periode med store tab på produktion af slagtegrise. Afstedkommet af den seneste periodes vanskeligheder, er man lidt mere tilbageholdende omkring underskrifter på kontrakter, men markedet er helt klart vakt til live igen.

 

Fra Italien er der i øjeblikket en stigende købsinteresse på smågrise.