Markedsinfo uge 16 2021

 

Aktuelt Danmark

Efterspørgslen på puljegrise er fortsat pæn - og forventes at fortsætte, efter at Danish Crown i denne uge har hævet noteringen med 30 øre. Markedet i Asien syntes at være i en god gænge, og aftager pæne mængder til fornuftige priser.

Vi noterer, at udbuddet af puljegrise på ugebasis er lavere, hvilket skyldes slagtegriseproducenter, der har maksimeret deres aftag i faste griseringsaftaler. Endvidere har smågriseproducenter i stigende omfang fundet plads til ”overskudsgrisene” –
enten i lejede stalde eller ved tilpasninger i eksisterende anlæg. Det skaber lidt ventetid for pulje-køberne herhjemme, hvilket vi forventer vil fortsætte en tid endnu.

 

Aktuelt Eksport

Efter påske har markedet i Tyskland (og i det meste af det nordlige EU) haft lidt vanskeligheder ved at finde momentum igen. Der har været efterslæb på slagtegrise grundet færre slagtedage, og det har betydet en flad priskurve på smågrise.

Vaccinationerne og genåbningen i Tyskland går desværre ikke så hurtigt som forventet, men vi regner med at noteringerne vil ændre sig, når vi kommer ind i maj måned.

Købelysten fra vores polske omsættere har i den seneste tid været begrænset, men vi mærker en langsomt tiltagende interesse igen. Slagtenoteringen og stigende foderpriser – samt de knubs år 2020 har givet, har sat sig mærkbare spor i Polen. Det forventes dog, at de kommer en stigende efterspørgsel på smågrise i takt med, at foråret kommer.

I det sydlige Europa har smågrisene tæt på historiske priser, både i Italien og Spanien. Italien med baggrund i at turisterne forventes at være tilbage til sommer – og Spanien primært med baggrund i stærkt salg af kød til Kina.