Markedsinfo uge 21 2021

 

Aktuelt Danmark

Efterspørgslen på fersk/frosset grisekød fra det kinesiske marked har også i første kvartal 2021 ligget højt, og medvirker til en konkurrencedygtig slagterinotering i Danmark. 

Der er fornuftig balance mellem udbud og efterspørgsel i puljemarkedet, og en tendens til relativt større konkurrencedygtighed hos danske købere af smågrise.

 

Aktuelt Eksport

Siden påske har markedet i Tyskland haft vanskeligheder ved at finde momentum, hvilket resulterede i et fald på 8 cent i uge 17. Lave temperaturer i store dele af Europa, begrænset aktivitet i turismen og en langsom genåbning i foodservicesektoren er de primære årsager.

 

De tyske smågrisenoteringer reagerede med et fald på godt 25 kr., og det samlede eksportmarked reagerede umiddelbart efter med en opbremsning og vigende efterspørgsel/priser.

 

Omsætningen af smågrise med høj sundhedsstatus til det polske marked forløber stabilt.

 

I det sydlige Europa er priserne på smågrise relativt høje. Italien med baggrund i at turisterne forventes at være tilbage til sommer – og Spanien primært med baggrund i stærkt salg af kød til Kina.