Markedsinfo uge 32 2021

 

Aktuelt Danmark

Danish Crown noterer minus 40 øre for den kommende uge for slagtegrise, og puljenoteringen for smågrise er reduceret med 40,- kr. for alle sundhedsklasser.

Kødmarkedet er fortsat udfordret på salgssiden, grundet lav efterspørgsel og ferieafvikling i store dele af EU. Markedet leder efter positive impulser, som skal resultere i en større efterspørgsel, men det er pt. usikkert, hvornår de indfinder sig.

På smågrise siden er der stort udbud af frie grise – primært med baggrund i udbruddet af ASF i Polen og manglende købelyst fra Tyskland.

Forskellen mellem puljenoteringen og den beregnede notering er fortsat pæn, så der er fornuftig/god økonomi i at producere slagtegrise herhjemme.

 

Aktuelt Eksport

I Polen er det første område (Grabica) genåbnet igen efter karantæneperioden efter udbruddet af ASF – det andet område (Zuromin) forventes genåbnet medio næste uge. For begge områders vedkommende gælder det, at der er store mængder af slagtegrise, som skal slagtes, inden der kan sættes nye grise ind. Slagterierne, som skal aftage grisene fra de pågældende områder, er afventende – hvilket presser markedet.

I Tyskland er slagtegriseproducenterne afventende ift. indkøb. Udsigterne til at noteringen vil stige på den korte bane syntes ikke at være til stede. Den korridor, som har været på klem ift. at sælge delstykker til flere asiatiske lande (ekskl. Kina), er lukket efter fundet af ASF i flere produktionsbesætninger. Høje foderpriser, stigende myndighedskrav til areal til slagtegrise, samt indførelsen af fuldbedøvelse ved kastration presser optimismen hos de tyske producenter.