Markedsinfo uge 34 2021

 

Aktuelt Danmark

 

Slagterinoteringen falder med yderligere 20 øre i uge 34, og smågrisenoteringen er reduceret til henholdsvis 230 kr. for PRRS negative og 210 kr. for PRRS positive.

 

Markedet er påvirket af de faldende noteringer, og efterspørgslen er mindre end udbuddet af frie smågrise.

 

Forskellen mellem puljenoteringen og den beregnede notering er 130 kr., hvilket trods stigende foderpriser alt andet lige giver et fornuftigt indtjeningsgrundlag. En del producenter er ved at have afsluttet høsten og vil have staldet ind, så grisene kan blive slagtet inden jul.

 

 

Aktuelt Eksport

 

I Polen har de genåbnet begge områder med karantæne grundet udbrud af ASF. Der er relativ stor griseproduktion i Grabica og Zuromin, og for begge områders vedkommende slagtes der nu ganske mange store slagtegrise med nogle betydelige fradrag. Der er forholdsvis mange tomme stipladser, og der kommer hver dag flere til i takt med, at der bliver slagtet op.

Det er forventningen, at der kommer en øget efterspørgsel på smågrise fra begge områder.

 

I Tyskland er slagtegriseproducenterne påvirkede af det store fald på 7 cent i denne uge, hvilket i kombination med stigende foderpriser hæmmer købelysten. Der er ikke udsigter til en stigende notering på den korte bane, og alle forventer en markant reduktion på VEZG/NW i omegnen af 6 euro.

 

Markedet er på et bundniveau og afhængig af positive signaler fra kødmarkedet, før der kan forventes betydelige ændringer.