Markedsinfo uge 36

 

Aktuelt Danmark

 

Slagterinoteringen falder med yderligere 20 øre i uge 36, og smågrisenoteringen er reduceret til henholdsvis 210 kr. for PRRS negative og 190 kr. for PRRS positive.

 

Markedet er påvirket af de faldende slagterinoteringer, hvor den tyske slagterinotering faldt yderligere med 40 øre i denne uge. Efterspørgslen er mindre end udbuddet af frie smågrise, hvilket reducerer prisniveauet.

 

Forskellen mellem puljenoteringen og den beregnede notering er 150 kr. pr. smågris på nuværende tidspunkt, hvilket er en usædvanlig stor forskel.

 

Det forventes, at alle tomme stipladser vil blive fyldt op i de kommende uger, hvorved grisene kan slagtes inden jul.

 

 

Aktuelt Eksport

 

I Polen udebliver den ventede stigende efterspørgsel på smågrise i de genåbnede områder, som har været omfattet af karantæne grundet udbrud af ASF. Køberne er afventende, og usikre på udviklingen i slagterinoteringen.

 

I Tyskland er slagtegriseproducenterne påvirkede af de markante fald i slagterinoteringen, og der er et overudbud på slagteklare grise. Der er ikke udsigter til en stigende notering på den korte bane.

 

Markedet er på et uholdbart niveau for alle aktører, og alle er afhængig af positive signaler fra kødmarkedet. Såfremt dette udebliver vil der blive tale om en omfattende tilpasning af den europæiske produktion i de kommende måneder.