Markedsinfo uge 38 2021

 

Aktuelt Danmark

 

Slagterinoteringen holder sig uændret for anden uge i træk, og smågrisenoteringen ligger derfor stadig på henholdsvis 210 kr. for PRRS negative og 190 kr. for PRRS positive. Den beregnede SPF-notering er 350,91 kr., altså næsten 150 kr. højere.

Markedet er trægt og efterspørgslen mindre end udbuddet af frie smågrise.

 

 

Aktuelt Eksport

 

Polen er endnu ikke begyndt at øge efterspørgslen på smågrise. Dette til trods for, at der er genåbnet i de områder, der tidligere har været omfattet af karantæne grundet udbrud af ASF. Køberne er afventende, og usikre på udviklingen i slagterinoteringen. Så der bliver flere og flere tomme stalde, der på et tidspunkt skal fyldes op igen.

I Tyskland er slagtegriseproducenterne påvirkede af slagterinoteringen og høje foderpriser. Slagterierne slagter på nedsat kraft og lagrene med grisekød er mere fyldte, end de har været i lang tid. Der er ikke udsigter til en stigende notering på den korte bane. 

Markedet er på et uholdbart niveau for alle aktører, og alle er afhængig af positive signaler fra kødmarkedet. Der er allerede påbegyndt en tilpasning af den europæiske produktion i Nordeuropa, og omfanget vil afhænge af lavkonjunkturens længde.