Markedsinfo uge 4 2021

 

Aktuelt Danmark

 

Der er fortsat købere til puljegrisene herhjemme i Danmark i pæn stil, hvilket også afspejler sig i de seneste ugers noteringsstigninger på vores markedsnotering

 

Slagterierne i Danish Crown arbejder på højtryk for at reducere antallet af overgående slagtegrise, som primært opstod i forbindelse med jul og nytår. Kvantummet svarer til en lille uges slagtninger i Danish Crown regi. Afsætningen til Kina forløber planmæssigt, hvor der er mere pres på priserne på det ferske kød, til de europæiske markeder.

 

Aktuelt Eksport

 

De tyske slagterier arbejder fortsat benhårdt på at komme puklen af slagtegrise til livs. Der er divergerende opfattelser i markedet af, hvor mange der reelt skubbes. Fakta er antallet af slagtninger er faldet med 200.000 stk. i uge 2, 2021 sammenlignet med uge 2, 2020.

 

De tyske slagtegriseproducenter bliver i øjeblikket ramt på 2 to fronter: De er bagud med at komme af med grise – og samtidig bliver de nye smågrise i øjeblikket 1 Euro dyrere pr. uge der går. Nordwest noteringen har fået luft under vingerne og forsøger at holde trit med den danske puljepris. Købelysten er langsomt tiltagende, uden at være pralende.

 

I Polen er det som om man langsomt genvinder momentum på indkøb af smågrise, og de polske mellemhandlere er mere aktive end længe set. Prisniveauet er ikke, som vi så det i foråret, men det bedrer sig langsomt. Noteringen på slagtegrise er langsomt stigende de seneste uger.

 

Italien kigger i øjeblikket ind i noteringsstigninger på slagtegrise, og optimismen vender langsomt tilbage i landet, som fortsat er præget af Covid-19 på slagterierne, samt mange store slagteklare grise.