Markedsinfo uge 48 2021

 

Aktuelt Danmark

 

Der er generelt balance mellem udbud og efterspørgsel med begyndende tendens til en højere efterspørgsel på grise med høj sundhedsstatus end udbudt. Slagterinoteringen er fortsat uforandret i Danmark og hvad der svarer til DKK 1,12 pr. kg højere end i Tyskland i denne uge.  

 

Traditionelt stiger smågrisenoteringen sidst på året, hvilket passer med en slagterinotering der ofte er højere i begyndelsen af foråret.

Det er vurderingen at smågrisenoteringerne vil stige gradvist i den kommende periode, og omfanget vil primært afhænge af udviklingen i den tyske slagterinotering.

 

Aktuelt Eksport

 

Noteringerne i Tyskland er fortsat uforandret, og en positiv korrektion i forhold til julemåneden betvivles efterhånden.

Slagteantallet i Tyskland har de seneste tre måneder været marginalt lavere end sidste år, men år til dato er slagteantallet reduceret med 3,9 %. Slagtevægten har været stabil de seneste 5 uger, hvilket tyder på balance mellem udbud og efterspørgsel.

 

Slagterinoteringen er over en krone lavere end i Danmark, og derfor er en del tyske producenter fortsat afventende. Ifølge AMI (tysk analyseinstitut) kostede det i september en tysk smågriseproducent 475 DKK at producere en 25 kg smågris. Med det som udgangspunkt er tabet pr. gris omkring 275 DKK. Effekten heraf er nedlukning af smågriseproduktionen i mange af de mindre og nedslidte soanlæg i Tyskland. Baseret på antallet af soslagtninger svarer det til, at det samlede soantal reduceres med over 250.000 søer i det kommende år sammenlignet med det forgangne år. Der forventes at blive et øget nettoimportbehov for smågrise i Tyskland i 2022.

 

I Polen er udfordringerne med de røde områder med ASF fortsat et element der påvirker noteringerne med fradrag. Trods alt virker det til, at genåbningen af områderne medfører en øget efterspørgsel, men fortsat til relativt lave priser.