Markedsinfo uge 6 2021

 

Aktuelt Danmark

Der er fortsat en god efterspørgsel i det danske puljemarked, hvilket fortsat afspejler sig i de seneste ugers stigninger for markedsnoteringerne.

 

Slagterinoteringen i Danmark udviser stærk konkurrencedygtighed sammenlignet med de øvrige nordeuropæiske markeder, hvilket betyder, at alle tømte stipladser bliver erstattet af nye smågrise til opfedning i Danmark.

 

Slagterierne i Danish Crown arbejder på højtryk for at reducere antallet af overgående slagtegrise, og der mangler nu i underkanten af 200.000 slagtegrise.

 

Aktuelt Eksport

I Tyskland ligger slagteantallet de seneste uger ca. 15 % under sidste års niveau, og den gennemsnitlige slagtevægt er faldende, hvilket er udtryk for, at der indhentes på puklen af grise efter jul og nytår, og samtidigt et marked med en markant reduktion.

Omfanget af so-slagtninger fortsætter med ekstraordinært mange slagtninger svarende til ca. 3.000 søer mere pr. uge gennem de seneste 20 uger. Det er fortsat forventningen, at so-antallet i Tysklandvil blive reduceret med 15 % i det kommende år.

Optimismen i Tyskland er begrænset, men flere markedsaktører forventer en stigende slagterinoteringen omkring1. marts 2021, hvilket vil stimulere prisdannelsen på smågrisene.

 

I Polen er der kommet tre mindre stigninger på slagterinoteringen efter nytår, men slagterinoteringen er fortsat lavere end i Tyskland. Der fornemmes en spirende optimisme, og de polske mellemhandlere ser muligheder i markedet. Prisniveauet er fortsat uholdbart lavt, men der er grund til at tro på stigende priser.

I Italien er der forventning om et bedre marked i den kommende sommer, og derfor i øjeblikket en god købsinteresse på smågrise.

 

Smågrisenoteringerne vil forventeligt stige i de kommende uger, men betydelige prisstigninger forventes først, når den tyske slagterinotering rører på sig.