Lars Bruun Andresen ansat som ny salgschef i SPF-Danmark

Lars Bruun Andresen ansat som ny salgschef i SPF-Danmark

Lars Bruun Andresen tiltræder 1. maj 2022 stillingen som salgschef i SPF-Danmark, og vender dermed tilbage til den arbejdsplads, hvor han indledte sin 12-årige karriere indenfor smågriseomsætning.

De seneste år har Lars været ansat i tyske omsætter-virksomheder, og arbejdet med køb af eksportgrise i Danmark og videresalg i primært Tyskland, men også på andre markeder.

 

Implementering af livestock strategi 

På det danske marked bliver Lars Bruun Andresens primære opgave hos SPF-Danmark, at sikre etableringen af griseringsaftaler mellem sælgere og købere af smågrise og tilhørende SPF-transport.

 

På eksportområdet skal Lars Bruun Andresen lede og udvikle livestock-strategien i forhold til Danish Crowns slagterier i Tyskland og Polen, hvor fremtiden byder på en partnerskabs- og kontraktstrategi fra smågriseproducenten, udenlandske samarbejdspartnere og Danish Crowns slagterier.

 

SPF-Danmark har allerede påbegyndt nye kontraktformer på eksportgrise, som vi forventer vil medføre mere stabilitet grundet større gensidig forpligtelse og en sammenkædning af værdikæden.

 

- SPF-Danmark ser frem til, at Lars Bruun Andresen skal varetage indkøbs- og salgsansvaret for den samlede omsætning og transport af ca. 9 mio. smågrise. Hans indgående markedskendskab i både det danske, tyske og øvrige europæiske marked udgør et godt fundament for SPF-Danmarks fremtidige ambitioner, siger administrerende direktør hos SPF-Danmark, Jens Kongensholm.

 

Lars Bruun Andresen er 42 år og bosiddende mellem Felsted og Bovrup med sin kone og tre børn. Udover mange års erfaring med smågriseomsætning har Lars Bruun Andresen en baggrund med opvækst på et landbrug med griseproduktion, og en uddannelse som landbrugstekniker med speciale i økonomi.