Markedsinfo uge 11 2022

 

Aktuelt Danmark

 

Vi kan nu konstatere en stigning på 80 øre over de seneste 4 uger i Danmark, og med plus 40 øre til kommende uge fortsætter en bedring i markedet. De samlede omkostninger til foder og energi mv. er stigende, og dispositionerne hos de danske producenter afhænger derfor meget af adgangen til eget korn eller foderkontrakter på et betydeligt lavere prisniveau end gældende dagspriser.

Den positive udvikling i markedet forventes at fortsætte, men efterspørgslen og konkurrencedygtigheden hos danske købere af puljegrise er relativt lav grundet et ophedet tysk marked.

 

Aktuelt Eksport

 

Nedenstående er citeret fra en hollandsk markedsorientering:

"Tysk marked bruger turbo-knappen

Den hastighed, hvormed noteringen skyder op er næsten umuligt at følge. Denne udvikling er også uforklarlig i betragtning af "historier" i de sidste seks måneder. Udsagn om "enorme lagre, meget vanskeligt kødmarked og for mange slagteklare grise" er pludselig forduftet. 

 

Men hvis de tyske forventninger går i opfyldelse, har vi et stykke vej at gå endnu. Mærkeligt, faktisk. Det er trods alt tyskerne, der er ret begrænsede i salget på grund af deres ASF-status. Under normale omstændigheder vil de nye prisniveauer eliminere tab ved opfedning af svin. Men med de nuværende skyhøje foderpriser, som ingen ved, hvor det går hen med, er vi stadig langt derfra. Hertil kommer den betydeligt højere energiregning. På trods af de mere end velkomne betydelige noteringsstigninger er det stadig meget usikre tider for svineproducenter. Spørgsmålet er også, om fundamentet under prisen allerede er solidt nok?"

 

En tysk noteringsstigning på mere end 3,20 kr. pr. kg over to uger, og mere end 4 kr. pr. kg over 4 uger er helt uhørt og aldrig set tidligere.

Fra tyske samarbejdspartnere gives der udtryk for, at prisstigningerne opleves urealistisk høje. Alle er klar over, at så markante prisstigninger ikke kan gennemføres så hurtigt i værdikæden frem mod forbrugerne. Der er derfor usikkerhed ift. slagteriernes reaktion, og hvorvidt de likviditetsmæssigt kan håndtere en så markant ændring i afregningspriserne.

Den tyske smågrisenotering VEZG har fulgt trop ved en samlet stigning på godt 250 kr. over de seneste 4 uger.

Efterspørgslen er stor i Tyskland, og markedet har en klar forventning om en slagterinotering over 2 euro indenfor en relativ kort tidshorisont.

 

I Polen er antallet af drægtige søer faldet med 20,7 % i seneste svinetælling, hvilket svarer til ca. 3 mio. smågrise på årsbasis. Der må som følge heraf forventes en stigende efterspørgsel på smågrise, hvilket også opleves på nuværende tidspunkt. Dog er polske købere sjældent konkurrencedygtige ift. det tyske marked for frie grise.

 

Det italienske marked har også vanskeligt ved at følge med på prisniveauet i Tyskland.

 

Lad os håbe den tyske turbo slår igennem på alle markeder i den kommende periode, selvom det godt kan virke lidt forunderligt med så drastisk en ændring på så kort tid. Omvendt er drastiske prisændringer også nødvendige for at genskabe rentabiliteten i griseproduktion.