Markedsinfo uge 14 2022

 

 

Aktuelt Danmark

 

Udbuddet af smågrise er relativt stort i forhold til efterspørgslen.

Købelysten i Danmark kan betegnes afventende, hvilket primært skyldes de høje foderpriser.

En del af de producenter der ikke er afdækket med korn eller foder forholder sig afventende i det nuværende marked. Generelt er der alligevel en tro på stigende noteringer i de kommende måneder.

 

Aktuelt Eksport

 

Den tyske slagterinotering steg i sidste uge med yderligere 3 cent, og dermed fortsætter presset fra den grønne side (producenterne). En forholdsvis stor del af de tyske producenter indkøber foder til dagspriser, og dermed skal noteringerne fortsat stige, såfremt produktionen skal blive rentabel.

Forventningen er, at stigningerne vil fortsætte til minimum 2 euro snarest muligt efter Påske.

 

Smågrisemarkedet er imidlertid bremset op, og der mangler positive signaler på slagterinoteringen for at genskabe en glidende omsætning.

De seneste 11 uger er der gennemsnitligt på ugebasis slagtet 1700 færre søer i Tyskland, hvilket vidner om en markant faldende egenproduktion af smågrise svarende til ca. 100.000 smågrise om ugen. Slagtningerne i Tyskland er i 2022 faldet med gennemsnitligt ca. 38.000 slagtegrise pr. uge på de største griseslagterier. De seneste 6 uger er reduktionen gennemsnitligt hele 80.000 slagtegrise pr. uge.

 

Det polske marked mangler impulser, og der opleves producenter, som har svært ved at finansiere produktionen.

 

Samlet set er det en atypisk markedssituation. Der har været markante prisstigninger, som normalt medfører en let omsætning af grise, som vi kender det i forårsperioden. Den samlede produktionen er reduceret betragteligt. Alligevel er markedet i øjeblikket afventende, og alle forventer bedring efter Påske.