Markedsinfo uge 16 2022

 

Aktuelt Danmark

 

Udbuddet af smågrise er forsat stort i forhold til efterspørgslen.

Købelysten i Danmark er begrænset hos puljekøbere, som ikke har afdækket foder eller eget korn.

En del lader i øjeblikket staldene stå tomme og afventer prisudviklingen på slagtegrise og foder.

Der er stadig forventning om markant stigende slagtegrisepriser frem mod sommeren.

 

Aktuelt Eksport

 

I Tyskland står noteringen i øjeblikket stille. Markedet har ikke kunnet følge med til de meget høje stigninger og det giver i øjeblikket lidt udfordringer.

En forholdsvis stor del af de tyske producenter indkøber foder til dagspriser, og dermed skal noteringerne fortsat stige, såfremt produktionen skal blive rentabel.

Smågrisemarkedet er imidlertid bremset op, og der mangler positive signaler på slagterinoteringen for at genskabe en glidende omsætning. Mange forventer en stigning på 5 cent i uge 17 eller senest i uge 18.

Det polske marked er også afventede i øjeblikket som følge af de høje foderpriser. Det polske marked mangler impulser, men de fleste aktører forventer bedring fra uge 18.

 

Situationen med et pludseligt overudbud er usædvanligt for årstiden, og ligner ikke noget vi har set tidligere. Meget tyder på, at markedsnoteringerne for smågrise vil stige i løbet af nogle få uger.