Markedsinfo uge 2 2022

 

Aktuelt Danmark

Hen over jul og Nytår har noteringerne været uændret, og i de kommende uger forventes gradvise stigninger.

Der er god efterspørgsel på smågrise og udbuddet af frie grise med høj sundhedsstatus er begrænset.

 

Aktuelt Eksport

Total-bestanden af grise i Tyskland er i november-tællingen faldet med 9,4 % sammenlignet med sidste år, og der kan konstateres et fald på 100.000 drægtige søer (- 8,5 %) i Tyskland.  Denne udvikling bekræftes i so-slagtningerne, som de seneste 21 uger i gennemsnit har været 2.000 stk. lavere pr. uge sammenlignet med samme periode sidste år.

Alt tyder på en markant reduktion i den tyske smågriseproduktion i 2022 svarende til ca. 6 mio. smågrise.

Slagtningerne i Tyskland er faldet med 2,9 % i 2021 sammenlignet med 2020. Siden uge 44 er slagtevægten faldet med 3 kg i Tyskland, hvor den i Danmark kun er faldet med 1 kg.

Alle forventer markante fald i de tyske slagtninger i de kommende måneder, og de fleste forudser et tysk marked med stigende efterspørgsel på smågrise.

Efterspørgslen fra det polske marked forventes at stige i de kommende uger. Markedet er tilsvarende Tyskland præget af mange ophørte sohold, som følge af de uholdbart lave priser på smågrise.  

Vi ønsker alle et Godt Nytår, hvor vi håber og tror på bedre markedsvilkår end i det forgangne år.