Markedsinfo uge 20 2022

 

Aktuelt Danmark

 

Udbuddet af smågrise er forsat stort i forhold til efterspørgslen. Producenter, der har afdækket foder frem til ny høst, køber fortsat grise, hvorimod producenter, der ikke er afdækket på foder, overvejende forholder sig afventende indtil, der kommer en højere notering eller klare signaler om en stigende notering.

Der er forholdsvis mange tomme stipladser i det nuværende marked, hvilket også blev bekræftet i seneste svinetælling fra april, der viste et fald på 7 % i de danske slagtegrisestalde.

Antallet af drægtige søer er reduceret med 6,1 % i april-tællingen sammenlignet med sidste år, og der er en klar tendens til faldende produktion.

 

Aktuelt Eksport

 

Det tyske marked oplevede en markant opbremsning i sidste uge med et fald på 15 cent på slagterinoteringen og 15 euro på smågrisenoteringen. Disse voldsomme korrektioner er udtryk for, at markedet ikke har kunnet følge med til de meget høje stigninger, der blev gennemført i februar og marts.

Nulpunktet ligger for mange tyske producenter over 2 euro, idet mange køber foder til dagspriser i Tyskland. Producenterne blev forskrækkede i sidste uge, og det kræver utvivlsomt nogle positive signaler fra den tyske slagterinotering, inden der igen kommer en normal efterspørgsel.

Smågrisemarkedet er pt. bremset op og præget af varierende priser.  

So-antallet er fortsat faldende i Tyskland, og det forlyder, at sæd-salget i Tyskland ligger 15 - 20 % under sidste års niveau.

 

Det polske marked er også afventede i øjeblikket som følge af de høje foderpriser, men der forespørges på grise til lave priser.