Markedsinfo uge 34 2022

Aktuelt Danmark

Efter en lang periode med et afventende dansk marked har efterspørgslen på smågrise været stigende gennem de seneste uger. En udbytterig høst, stigende slagterinotering og en forventning om yderligere stigninger er baggrunden for øget købsinteresse.

Antallet af søer og udbuddet af smågrise er mindre end tidligere. Svinetællingen i juli viste en samlet reduktion på 8% af søer. Men baseret på andre kilder, vurderes so-antallet at være faldet med 12-13%. Der er forventning om fortsat stigende efterspørgsel i de kommende uger.

 

Aktuelt Eksport

I Tyskland er slagterinoteringen steget med henholdsvis 8 og 7 cent de seneste to uger. Altså en stigning svarende til 1,11 kr. pr. kg. Dette i kombination med faldende korn- og foderpriser har givet, et ellers noget presset tysk marked, en positiv stimulans. Prisstigningerne er i høj grad drevet af den ”grønne” side og efter sigende har slagterierne svært ved, at omsætte det fuldt ud i kødmarkedet.

Slagtemængderne på de store tyske slagterier ligger pt. omkring 730.000 slagtninger på ugebasis, hvilket svarer til en reduktion på 15% sammenlignet med 2020. De fleste forventer et fortsat faldende antal slagtegrise i Tyskland i den kommende periode.

I Polen er efterspørgslen tydeligt stigende i disse uger. Der er sket en kraftig reduktion i so-antallet i Polen, som i kombinationen med en højere slagterinotering og faldende foderpriser stimulerer efterspørgslen.

Generelt forventes en stigende efterspørgsel i de kommende uger og det vil forventeligt medføre stigende smågrisenoteringer.