Markedsinfo uge 36 2022

Aktuelt Danmark

På trods af den gode høst og begyndende stigninger på slagtegrisene, er efterspørgslen ikke steget markant på det danske marked. Køberne er afventede og vil gerne følge udviklingen på foderpriser og slagtepriser lidt nærmere inden køb.

Antallet af søer og udbuddet af smågrise er mindre end tidligere. Svinetællingen i juli viste en samlet reduktion på 8% af søer, men baseret på andre kilder vurderes so-antallet at være faldet med 12-13%. I takt med at antallet af slagtegrise stiger, må der forventes en stigende efterspørgsel henover de kommende uger.

 

Aktuelt Eksport

I Tyskland er slagterinoteringen denne uge uforandret efter de seneste ugers stigning. Noteringen er lige nu landet på 2,05 euro pr. kg. Den store usikkerhed om bl.a. foder- og energipriser skaber bekymring om muligheden for at tjene penge på at stalde ind på nuværende tidspunkt. Man kan derfor tale om at det tyske marked i øjeblikket generelt er lidt afventende.

Slagtemængderne på de store tyske slagterier ligger pt. omkring 730.000 slagtninger på ugebasis, hvilket svarer til en reduktion på 15% sammenlignet med 2020. De fleste forventer et fortsat faldende antal slagtegrise i Tyskland i den kommende periode.

I Polen er efterspørgslen stadig intakt, selvom der stilles spørgsmål om, hvorvidt den kan vare ved. I løbet af de næste par uger kan grise der staldes ind nemlig ikke længere nå at slagtes inden jul.

Det ændrer dog ikke på at der er sket en kraftig reduktion i so-antallet i Polen.