Markedsinfo uge 4 2022

Aktuelt Danmark

50 øres fald på slagtegrisene over 2 uger har fået markedet til at stoppe op, og mange købere er blevet afventende.

 

Foderpriserne er forsat en udfordring, og stigende smågrisepriser kræver købernes tro på en højere slagterinotering tre måneder frem i tiden.

 

Udbuddet af smågrise til salg er begrænset, og der er balance i forhold til efterspørgslen. Der er en del tomme stipladser i Danmark, og der bliver forventeligt knaphed på frie smågrise, når markedet vender.  

 

Aktuelt Eksport

Fund af svinepest i vildsvin i det nordlige Italien har rystet kødmarkedet og presset prisen ned på slagtegrisene i stort set alle lande. Samtidigt driller Covid-19 forsat på slagterier rundt omkring i Europa.

 

Efterspørgslen fra det polske marked har været stigende de seneste par uger, men er bremset op lige nu. Grisene kommer dog stadig afsted til Polen, men priserne er rettet til.  

Zuromin, som ellers har været lukket pga. svinepest, er lukket op igen og må igen tage smågrise ind.

 

I Tyskland er humøret på nulpunktet, og der indkøbes ikke flere grise end højest nødvendigt.

Slagtevægten er dog for nedadgående og alt andet lige må det forventes, at der vil blive mangel på slagtegrisene indenfor de kommende uger.