Markedsinfo uge 41 2022

Aktuelt Danmark  

Der er stadig begrænset efterspørgsel fra det danske marked.   
Usikkerheden om udvikling i priser på foder, el og øvrig energi, samt niveauet for slagterinoteringen om tre måneder, får mange til at forholde sig afventende.  
Udbuddet af smågrise på det frie marked er dog ikke overvældende, det mærkes at mange producenter er ophørt eller i gang med sanering.   
Det er tydeligt, at PRRS-positive grise ikke er attraktive på det danske marked, idet puljekøbere stort set kun efterspørger PRRS-negative grise grundet de fremtidige fradrag ved påvisning af PRRS-virus hos slagtegrisene.  


  
Aktuelt Eksport   

I Tyskland er slagterinoteringen forsat under pres i nedadgående retning, men har dog holdt sig uændret de sidste par uger. Efterspørgslen fra de tyske slagtegriseproducenter er derfor forsat begrænset.  
Der er dog stadig et begrænset udbud af slagtegrise. Om det er lidt nok til at holde noteringen oppe, hersker der meget usikkerhed om.  
  
På trods af fald i slagterinoteringen i Polen er der efterspørgsel, men til lavere priser end tidligere.