Markedsinfo uge 42 2022

 

Aktuelt Danmark  
 
Udbuddet af smågrise er generelt stigende i forhold til efterspørgslen. Markedet er præget af usikkerheden i udviklingen af priserne på foder, el og øvrig energi. En del er usikre på niveauet for slagterinoteringen om tre måneder og forholder sig afventende. 
 
Det er tydeligt, at PRRS-positive grise ikke er attraktive på det danske marked, idet puljekøbere stort set kun efterspørger PRRS-negative grise grundet de fremtidige fradrag ved påvisning af PRRS-virus hos slagtegrisene. 
 
 
Aktuelt Eksport  
 
Den tyske slagterinotering faldt med 10 eurocent i uge 39, hvilket gav et pres på smågrisemarkedet med lavere efterspørgsel og lavere tillæg. SPF-markedsnoteringerne forblev uændret på trods af et pres i markedet.  
Den tyske slagterinotering faldt yderligere 10 cent i uge 42, hvilket har medført stor usikkerhed i markedet. Smågrisemarkedet, der i forvejen var presset grundet tidligere fald, er nu bremset brat op i hele Europa og som en konsekvens af markedet og den faldende efterspørgsel, sænkes markedsprisen på smågrise.