Markedsinfo uge 45 2022

Aktuelt Danmark

Markedssituationen er fortsat præget af usikkerheden i forhold til foderomkostninger, el og øvrig energi, samt niveauet for slagterinoteringen om tre måneder. Markedet er præget af en del slagtegriseproducenter der er ophørt med produktion, og nogle der midlertidigt forholder sig afventende med planer om at starte op igen. Udbuddet af smågrise på det frie marked er større end efterspørgslen, men ubalancen er begrænset.

Puljekøbere efterspørger kun PRRS-negative grise grundet de fremtidige fradrag ved påvisning af PRRS-virus.

  

Aktuelt Eksport

I Tyskland er slagterinoteringen under pres, men har holdt sig uændret de seneste tre uger. Der hersker en del usikkerhed om slagterinoteringen vil falde i denne uge, men de fleste aktører tror på uændret og en positiv korrektion indenfor nogle uger ift. julehandlen. Efterspørgslen fra de tyske slagtegriseproducenter er forsat begrænset.

 

I Polen er der sket et samlet fald på 22 cent siden uge 37, og det har medført en opbremsning i efterspørgslen og et lavere prisniveau for handlen med smågrise. Den seneste uge har prisniveauet været svagt stigende, og så snart der kommer en positiv korrektion på slagterinoteringen må det forventes at smågrisepriserne vil stige.