Markedsinfo uge 1 2023

Aktuelt Danmark   
Salget af puljegrise har de seneste uger været en anelse højere end tidligere, hvilket er baseret på forventning om en højere slagterinotering i foråret. Slagterinoteringen er faldet 20 øre til uge 2. Udbuddet af puljegrise er begrænset og der kæmpes med eksportmarkederne om at beholde grisene i Danmark.  
Puljeprisen (PRRS Neg.) ligger nu godt 60 kr. højere end den beregnede notering.  
  
Aktuelt Eksport   
Slagterinoteringen er indtil videre holdt uændret Tyskland. I Polen har markedet reageret med mindre fald i slagterinoteringen. Fra begge markeder efterspørges der smågrise, idet forventningerne til en relativ høj slagterinotering i foråret præger markederne.   
Den tyske grisebestand er faldet med 18,2 % over de seneste to år. Faldet i sobestanden i Polen er tilsvarende stor, og derfor efterspørges der smågrise på begge markeder.  
  
Øvrige markeder er også aktive i efterspørgslen på smågrise, og derfor fornemmes et marked, hvor der kommer gradvise stigninger på smågrisene i den kommende periode.