Markedsinfo uge 12 2023

Aktuelt Danmark
Forløsende 60 øre i stigning på slagterinoteringen til kommende uge, og markedet tror på yderligere stigninger i de kommende uger. Konkurrencen om frie grise i puljemarkedet er intens, og ubalancen mellem slagtenoteringen og puljeprisen for smågrise skal minimeres inden konkurrencekraften i det danske puljemarked genetableres.
 
Aktuelt Eksport
Slagterinoteringen steg 5 cent i Tyskland i denne uge og er dermed stadig på 2,33 €/kg. Der forventes en yderligere stigning i kommende uge.
Efterspørgslen på smågrise til Tyskland er stadig høj og udsigterne til vedvarende høj efterspørgsel er til stede.
 
I Polen er noteringen steget med omkring 4 cent/kg to uger i træk, og efterspørgslen fra det polske marked er igen stigende og forventes at være det frem mod påske.
 
Det italienske marked efterspørger fortsat grise i et marked med optimisme for indtjeningen i griseproduktion.
 
Den samlede smågriseproduktion i EU påregnes, at falde med ca. 4,5 % i 2023 sammenlignet med 2022. Faldet vil være relativt større i Nordeuropa sammenlignet med de sydeuropæiske lande.
 
Samlet set forventes et smågrisemarked med relativt høje priser i de kommende måneder.