Markedsinfo uge 18 2023

Aktuelt Danmark
Forskellen i slagterinoteringerne mellem Danmark og Tyskland er reduceret til 1,81 kr./kg (korrektion 2) som følge af noteringsstigningerne i Danmark i den seneste periode.
Markedsnoteringen for PRRS-negative grise er 183,2 kr. højere end den beregnede smågrisenotering.
Det danske puljemarked er fortsat lidt afventende, men salget er noget højere end i februar, dog stadig ikke helt på normalt niveau.
Mange tror forsat på stigninger i slagterinoteringen, og konkurrencen om frie grise i puljemarkedet er fortsat intens ift. et stærkt eksportmarked.
De faldende energi- og foderpriser påvirker i positiv retning ift. indtjeningsgrundlaget for slagtegriseproduktion.

Aktuelt Eksport
Den tyske slagterinotering har stået stille i 7 uger i træk, og markedsforventningen om 2,40 euro/kg er endnu ikke indfriet. Det har på det seneste medført lidt mere overvejelse for de tyske slagtegriseproducenter, idet nuværende smågrisenoteringer betinger en øget slagterinotering på slagtetidspunktet for at produktionen er rentabel på acceptabelt niveau.
Der er fortsat tydelig efterspørgsel på smågrise til Tyskland, hvor den tyske NW/VEZG-notering har været uændret de seneste 3 uger.

I Polen og Italien er der fortsat stor efterspørgsel på smågrise.

Kornpriserne har været støt faldende og ligeledes er energi-omkostninger faldet betydeligt. Der er derfor tro på en rentabel produktion i markedet.

Smågrisemarkedet forventes forsat at være præget af relativt høje priser i de kommende uger.