Markedsinfo uge 22 2023

Aktuelt Danmark

Med endnu en stigning på puljenoteringen og en slagterinotering der står stille, er forskellen mellem beregnet og pulje negativ nu nået på 214,20,- kr.

Med så stor en forskel er det begrænset med efterspørgslen fra danske køberes side, slagtestaldene får lov at stå tomme!

De faldende energi- og foderpriser vil dog stadig påvirke i positiv retning ift. indtjeningsgrundlaget for slagtegriseproduktion.

 

Aktuelt Eksport

Den tyske slagterinotering steg sidste uge med 5 cent til 2,38 euro/kg. Noteringen er dermed tæt på den markedsforventning, der for nogle måneder siden sagde 2,40 euro/kg, er toppen nået?

Der var tydelig skuffelse at spore over at den ikke steg i denne uge, men der tales om yderligere stigning i næste uge.

Slagterierne i Tyskland kæmper stadig med at skaffe grise nok, grundet den overkapacitet, der er blevet efter fald i produktionen.

Der er derfor fortsat efterspørgsel på smågrise til Tyskland, dog ikke til helt så høje priser, som vi så tidligere.

 

I Polen er der fortsat stor efterspørgsel på smågrise og selvom man skeler til den tyske notering, er det et af de markeder der presser priserne i opadgående retning.

Italien efterspørger forsat grise, sæsonen er trukket ud i år, da de har haft sværere end normalt ved at skaffe dem.

Smågrisemarkedet forventes forsat at være præget af høje priser i de kommende uger.