Markedsinfo uge 26 2023

Aktuelt Danmark
Priserne i puljemarkedet på frie grise er fortsat høje, og efterspørgslen i det danske marked er begrænset.
Det lavere niveau for energi- og foderpriser påvirker i positiv retning ift. indtjeningsgrundlaget for slagtegriseproduktion, og en del slagtegriseproducenter overvejer at fylde staldene igen efter ny høst.

Aktuelt Eksport
Den tyske slagterinotering har holdt sig uændret gennem de seneste tre uger og i de østeuropæiske lande har der været stigende slagterinoteringer.
I Tyskland har mange producenter haft interesse i at fylde staldene op her inden den 1. juli i forhold regnskabsafslutning, hvilket har påvirket efterspørgslen på det seneste.
I Polen er efterspørgslen fortsat høj, men der fornemmes en afmatning i markedet.

Slagterierne i Tyskland kæmper stadig med at skaffe grise nok grundet overkapacitet og reduceret udbud. De seneste 12 uger har de store slagterier slagtet 699.000 grise pr. uge i modsætning til 855.000 pr. uge i de samme uger i 2020. Et fald på 19 % over tre år.

Generelt opleves en afmatning i prisniveauet for frie grise, men der er omvendt en forventning om relativt høje smågrisepriser hen over sommerperioden, idet udbuddet er reduceret markant i Nordeuropa.