Markedsinfo uge 27 2023

Aktuelt Danmark
Priserne i puljemarkedet på frie grise er fortsat høje, men tillæggene er faldet gennem de seneste uger.
Der er aktuelt mange tomme stalde i det danske marked, og en del producenter vil efter høst vurdere om der skal fyldes smågrise på stald igen. Det lavere niveau for energi- og foderpriser påvirker i positiv retning ift. indtjeningsgrundlaget for slagtegriseproduktion, og såfremt forskellen mellem den beregnede notering og markedsnoteringerne mindskes, vil det forventeligt føre til flere grise i danske slagtegrisestalde. Det kræver betydelige markedsændringer for at få stor effekt på antallet af slagtegrise i Danmark.
 
Aktuelt Eksport
Den tyske slagterinotering steg overraskende til 2,50 euro/kg i sidste uge, hvilket er usædvanligt umiddelbart før industriferien. I denne uge er slagterinoteringen i Tyskland opretholdt uændret. Baggrunden for den lidt usædvanlige markedssituation skyldes, at slagtekapaciteten i Tyskland er relativ for stor ift. antallet af udbudte slagtegrise.
Trods stigningen i den tyske slagterinotering har smågrisemarkedet de seneste uger ændret sig en del, og de høje tillæg på frie grise er faldet markant.
 
En del af årsagen er udfordringer med ASF i Polen og Kroatien samt en afdæmpning som normalt indfinder sig i sommerperioden.
 
Efterspørgslen forventes at blive opretholdt i de kommende uger og prisniveauet for smågrise vil alt andet lige blive på et relativt højt niveau.