Markedsinfo uge 37 2023

Aktuelt Danmark

Svinetællingerne pr. 1. juli viser 6 % flere grise over 50 kg i danske stalde sammenlignet med 1. april 2023. Stigningen skyldes formodentlig en maksimering i antallet af søer i alle anlæg, øget effektivitet, saneringsbesætninger tilbage i fuld produktion og nogle producenter der har beholdt grise i egne stalde frem for at sælge til eksport.

Det danske puljemarked er fortsat relativt afventende, idet markedsnoteringen aktuelt ligger 135 kr. over den beregnede smågrisenotering.

 

Aktuelt Eksport

Den tyske slagterinotering forblev uændret på 2,30 euro for fjerde uge i træk. Efterspørgslen har været stigende i den seneste uges tid, hvilket skyldes efterspørgsel på smågrise der kan nå at blive slagtet inden jul, hvor noteringen traditionelt er højere end umiddelbart efter jul.

I Polen har markedet været lidt udfordret, men der opleves aktuelt en tilsvarende øget interesse på køb af grise.

Efterspørgslen forventes at blive opretholdt i denne og næste uge, hvor prisniveauet for smågrise alt andet lige vil blive opretholdt på et relativt højt niveau.

Det er fortsat udviklingen i den tyske slagterinotering, som primært definerer udviklingen i markedsnoteringen for smågrise.