Markedsinfo uge 39 2023

Aktuelt Danmark

De seneste ugers fald på slagtegrise har skabt en øget usikkerhed omkring at stalde puljegrise ind. Markedsnoteringen ligger aktuelt 115 kr. over den beregnede smågrisenotering (PRRS-neg). Der står forholdsvis mange stalde tomme, hvor der normalt har befundet sig puljegrise på nuværende tidspunkt.

 

Aktuelt Eksport

Den tyske slagterinotering forblev uændret på 2,25 euro for kommende uge, men der er dog usikkerhed om der vil komme yderligere fald. Efterspørgslen for den kommende uge er begrænset, bl.a. også pga. tysk helligdag tirsdag (Tag der Deutschen Einheit). Den manglende slagtedag kan give et pres på noteringen. Omvendt forventes slagtemængden at falde yderligere i kommende periode.

Polen kigger som altid meget mod Tyskland og også her oplever vi en vis nervøsitet for, at der vil komme yderligere fald på slagtenoteringerne i de kommende uger. Der efterspørges derfor mindre end de foregående uger og til lavere priser.

Fra Italien oplever vi en større efterspørgsel end normalt på denne årstid. Der mangler smågrise.

Efterspørgslen forventes at blive opretholdt i kommende uger, hvor prisniveauet for smågrise alt andet lige vil blive opretholdt på et relativt højt niveau.

Det er fortsat udviklingen i den tyske slagterinotering, som primært definerer udviklingen i markedsnoteringen for smågrise. Udbuddet af smågrise er dog forsat mindre end tidligere, hvilket taler for en relativ robust prisdannelse.